Informacja katastralna miasta Przemyśla

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.

Pobierz certyfikat.

W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję „Otwórz” i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej lub przeglądać zgłoszenia robót geodezyjnych. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.