Informacja katastralna miasta Przemyśla
Pomoc      Strona UM
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Wysokości terenu
Obręby geodezyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Granice konturów
Oznaczenia konturów
Granice użytków
Oznaczenia użytkow
Budynki
Adresy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Szrafura planu
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg