Geoportal miasta Przemyśla
Pomoc      Strona UM    Strona główna

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Wysokości terenu
Obręby geodezyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Granice konturów
Oznaczenia konturów
Granice użytków
Oznaczenia użytkow
Budynki
Adresy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Szrafura planu
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Sieci projektowane
Osnowy geodezyjne
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg