Informacja katastralna miasta Przemyśla
Pomoc      Strona UM
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Wysokości terenu
Obręby geodezyjne
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Szrafura planu

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg